Contact

Dioskouroi Apartments 
Neofitou Pedioti str
Ag. Pelagia
715 00, Crete Greece
Phone:+30 697 2703400
E mail : dioskoyri (at) her.forthnet.gr